Hỗ trợ trực tuyến

Lịch sử hình thành

11:04 05/05/2020
ROBOROBO là chương trình giáo dục về công nghệ robot cho trẻ em nổi tiếng Hàn Quốc - một quốc gia trong những năm gần đây trở thành một điểm sáng trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây chính là nơi sinh ra nhiều thương hiệu điện tử và tự động hóa hàng đầu trên thế giới như Samsung, LG, Hyundai,… Hàn Quốc hiện quy tụ một số lượng lớn nhà khoa học sáng chế ở trình độ cao. Chính vì thế Roborobo đã được ra đời từ đây và nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc. Ngay từ đầu chương trình đã được triển khai và áp dụng đại trà vào các trường tiểu học và trung học cơ sở với mục đích để trẻ em tiếp cận với khoa học công nghệ robot một cách dễ dàng. Công ty TNHH Roborobo Hàn Quốc được thành lập năm 2000; Trụ sở chính tại 5F Roborobo Bldg, 197-16 Mia dong, Gangbuk-gu, Seoul, Koreal.
2015

Đạt những thành tựu to lớn 1

Chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ U C MAS đã có được những quy ước và tiêu chuẩn quốc tế, đã phát triển trên 53 quốc gia và bao phủ 05 châu trên toàn cầu gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Đại Dương và châu Phi. Chương trình U C MAS đã mở rộng tới hơn 2.500 đại lý và 10.000 giáo viên tại các quốc gia như: Anh, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Brunei.
2018

Đạt những thành tựu to lớn

Chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ U C MAS đã có được những quy ước và tiêu chuẩn quốc tế, đã phát triển trên 53 quốc gia và bao phủ 05 châu trên toàn cầu gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Đại Dương và châu Phi. Chương trình U C MAS đã mở rộng tới hơn 2.500 đại lý và 10.000 giáo viên tại các quốc gia như: Anh, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Brunei.
2010

Đạt những thành tựu to lớn 2

Chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ U C MAS đã có được những quy ước và tiêu chuẩn quốc tế, đã phát triển trên 53 quốc gia và bao phủ 05 châu trên toàn cầu gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Đại Dương và châu Phi. Chương trình U C MAS đã mở rộng tới hơn 2.500 đại lý và 10.000 giáo viên tại các quốc gia như: Anh, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Brunei.

Đơn vị hợp tác